fbpx

תהליך קבלת אזרחות פורטוגלית

בדקו זכאות עכשיו:

או השאירו פרטים ונחזור אליכם

התקשרות עם חברת ׳קשר פורטוגל׳ ואיסוף מסמכים

על מנת להתחיל בתהליך אנו צריכים ממך שורת מסמכים: מסמכי הוכחת זהות, הוכחת יהדות וכן מסמכים המעידים על הזיקה שלך למגורשי ספרד (לרוב – מדובר בהוכחת המוצא שלך ,שאמור להיות מאחת מהמדינות המעניקות זכות לדרכון, וכן זיקה לשם המשפחה מהרשימה של השמות המזכות.

בשלב זה נסייע לך גם למלא עץ שורשים המציג את מוצאך. אם יש לך אזרחות נוספת או שהית במדינה מסוימת, תקופה הנחשבת לאורכה מדי עבור תייר, יהיה עליך להמציא גם תעודת יושר מאושררת מהמדינה בה שהיתם.

קבלת אישור מהקהילה היהודית בפורטוגל

זהו שלב קריטי בנתיב להגשת בקשת האזרחות הפורטוגלית בו אנו משיגים עבורך אישור מהקהילה היהודית בפורטוגל כי הינך צאצא ליהדות ספרד ופורטוגל

לאחר אישור החוק, ממשלת פורטוגל הסמיכה את הקהילות היהודיות בפורטוגל (בליסבון ובפורטו), להנפיק אישור למי שהוכר על ידן, כי הינו צאצא של מגורשי ספרד ופורטוגל ואי לכך זכאי לקבלת אזרחות תחת החוק החדש.

אנו מגישים בקשה רשמית לקהילה היהודית בפורטוגל, אליה מצורפים המסמכים הנדרשים. לאחר קבלת אישור עקרוני מהקהילה היהודית, על פיו הינך מוכר/ת כצאצא למגורשי ספרד, החברה תעביר בשמך ׳תשלום אגרת קהילה׳ להנהלת הקהילה הרלוונטית.

מרגע שיש בידינו את כל המסמכים ועד לקבלת אישור מהקהילה – יעבור לכל היותר חודש ימים.

הגשת בקשה רשמית, בדיקה ואישור של ממשלת פורטוגל

בשלב זה אנו מכינים את הבקשה הרשמית והמלאה לממשלת פורטוגל, הכוללת את האישור הרשמי של הקהילה היהודית בפורטוגל, את המסמכים האישיים שלך, כולם מאושררים בחותמת של הרשות הרלוונטית, מתורגמים לפורטוגזית ומאושררים ע"י נוטריון מפורטוגל. שלב זה הינו בירוקרטי לחלוטין ומתבצע בישראל בפורטוגל במקביל, במשך כ- 3 חודשים בממוצע.

קשר פורטוגל תגיש את הבקשה הרשמית, על ידי נציגנו, ישירות במשרד המשפטים בליסבון, פורטוגל. בטרם תוגש הבקשה, נשלם עבורך את כל האגרות הנדרשות, אגרות משפטיות ואגרה לממשלת פורטוגל.

עכשיו מתחיל שלב הבדיקה בממשלת פורטוגל, הבקשה מוקמת במערכת הממשלתית, מתבצעות בדיקות רקע ובדיקות במערכת אכיפת החוק בפורטוגל ובגופי אכיפה בינלאומיים.

במידה ונדרשים מסמכים נוספים או הבהרות, נספק את המידע הדרוש. לאחר קבלת כל המידע הנדרש נכנסים לתקופת המתנה להחלטה הסופית
שלב הזה לוקח בין 18-24 חודשים בממוצע

מזל טוב! יש לך אזרחות פורטוגלית

לאחר אישור עקרוני של הבקשה, היא מועברת לחתימות כל הגורמים המאשרים בממשלת פורטוגל.
הבקשה מאושרת רשמית ומוקמת במרשם האוכלוסין, כתוצאה מכך, מונפקת תעודת לידה פורטוגלית עבורך. מזל טוב! יש לך אזרחות פורטוגלית. מכוחה של תעודת הלידה ניתן להנפיק עבורגם תעודת זהות ודרכון פורטוגלי. מכאן הדרך שלכם לממגורים, עבודה או לימודים בפורטוגל או בכל מדינות האיחוד האירופאי, פתוחה וסלולה. בהצלחה.

עשוי לעניין אותך